Your score:

Utför hälsotestet och få en indikation på om din kropp behöver en servicekontroll eller inte.

  • Testet innehåller några enkla frågor som alla handlar om ditt fysiska tillstånd och hälsa, såsom blodtryck, kolesterolnivåer och träningsvanor.
  • Du kommer att få lite kunskap om din nuvarande hälsostatus genom detta test - och se sanningen i vitögat.
  • Det totala slutresultatet är baserat på alla dina svar och placerar dig i en av tre kategorier, var och en med olika hälsorekommendationer. Om du inte vet dina siffror på olika frågor så kommer detta inte att räknas till din fördel, du borde känna till dem.
  • Och kom ihåg! Oavsett resultat, besök din läkare för en servicekontroll om något känns annorlunda eller gör ont.

Vikt och längd

Vikt och längd
  • Vad väger du? (kg)?
  • Hur lång är du? (cm)?
Vet inte siffrorna!

Midjemått

Midjemått
  • Vad är ditt midjemått ungefär 2 cm över din navel?
Vet inte siffrorna!

Ditt blodtryck

Ditt blodtryck
Har du mätt ditt blodtryck under det senaste året?
  • Hur högt var ditt blodtryck sist du mätte?

Ditt kolestrolvärde

Ditt kolestrolvärde
Har du mätt ditt kolestrolvärde under det senaste året?
  • Hur högt var ditt kolestrolvärde sist du mätte?

Ditt blodsocker

HDitt blodsocker
Har du mätt din blodsockernivå under det senaste året?
  • Vad var din blodsockernivå sist du mätte?

Träningsvanor

Träningsvanor
Hur ofta är du fysiskt aktiv under minst 30 minuter? (promenerar, cyklar, sportar)
Hur ofta upplever du att du får svårt att andas och att din puls går upp p.g.a. detta när du tränar?

Smärta i leder och muskler

Smärta i leder och muskler
Hur ofta upplever du smärta i muskler och leder? (nacke, tygg, axlar, knän)
Påverkar smärtan din vardag så att du inte kan göra vad du vill?

Fantastiskt resultat!

Du har bara eller mestadels bra resultat. Fortsätt med det goda arbetet!


 

Dina resultat skapar grunden för en hög nivå av välbefinnande och en god chans att uppnå och ha en god hälsa.


KOM IHÅG! Du bör dock kontakta din läkare för en servicekontroll om något känns annorlunda eller gör ont.


Okej, men utrymme för förbättringar

På flera områden går det bra för dig!


 

Men du har också några svar som ligger i skalans dåliga ände och / eller vet för lite om dina siffror i förhållande till rekommendationerna. Det kan påverka din hälsa och ditt välbefinnande negativt och potentiellt öka din risk för långsiktig skada på din hälsa.


Du bör kontakta din läkare för en servicekontroll om något känns annorlunda eller gör ont.


Du kan bättre.

På flera områden kan du förbättra dig för ditt välbefinnande.


Du har många svar som ligger i den dåliga änden av skalan och / eller vet för lite om dina siffror i förhållande till rekommendationerna. Det kan påverka din hälsa och ditt välbefinnande negativt och potentiellt öka din risk för att bli sjuk.


Du bör ändra saker och besöka din läkare för en servicekontroll om något känns annorlunda eller gör ont.